تبلیغات
اخبار روز - بافت نژادی جامعه‌ی صهیونیستی
اخبار روز
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، کل جمعیت ساکن اراضی اشغالی 48 (اسرائیل) تا سال 2014 به 8.3 میلیون نفر رسیده است. نرخ رشد جمعیت در رژیم صهیونیستی دو درصد است و به طور متوسط هر زن سه فرزند به دنیا می‌آورد.

جامعه ی صهیونیستی یک جامعه ی متجانس و همگون نیست ؛ بلکه بافت این جامعه از نژادها و ادیانی تشکیل شده است که سلطه و نفوذشان در دستگاه حاکمیتی با یکدیگر متفاوت است تا جایی که به گفته ی برخی ها، جامعه ی صهیونیستی یک جامعه ی طبقاتی به شمار می آید.
    

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، کل جمعیت ساکن اراضی اشغالی 48 (اسرائیل) تا سال 2014 به 8.3 میلیون نفر رسیده است. نرخ رشد جمعیت در رژیم صهیونیستی دو درصد است و به طور متوسط هر زن سه فرزند به دنیا می آورد.

گروه های نژادی یهودی در سراسر جهان

جامعه ی یهودی از سه مجموعه ی طبقاتی اصلی تشکیل می شود. اولین گروه سفاردیم ها هستند که یهودیان اسپانیایی و پرتغالی را تشکیل می دهند. به دنبال فروپاشی حکومت اسلامی موجود در اندلس، آنها نیز از این سرزمین بیرون رانده شده و به سمت قلمروی عثمانی رهسپار شدند. گروه دوم را یهودیانی تشکیل می دهند که از مشرق عربی و جهان اسلام می باشند. گروه سوم نیز یهودیان اشکنازی هستند که 85 درصد کل جمعیت یهودی جهان را تشکیل می دهند و از اروپا و روسیه به اراضی اشغالی 48 آمده اند. اشکنازی ها کنترل موسسات مختلف سیاسی و اقتصادی صهیونیستی را در اختیار دارند.

تصاویری از نژادپرستی در رژیم صهیونیستی

از بارزترین نمونه هایی که از گرایش های نژادپرستانه ی موجود در جامعه ی یهودی پرده بر می دارد، اتفاقی است که در سال 2010 افتاد. در آن سال، یهودیان اشکنازی با برپایی تظاهراتی، مخالفت خود را با این موضوع که دختران شان ـ در یکی از مدارس دینی یهودی در شهرک صهیونیست نشین امانوئل ـ با دختران طبقه ی یهودی سفاردیم یک جا درست بخوانند، اعلام نمودند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که تعداد دارندگان گواهی دوره ی دبیرستان در میان دانش آموزانی که جزء اشکنازی ها هستند، به 73 درصد می رسد و حال آنکه این رقم در مورد دانش آموزانی که اصول شرقی دارند، 55 درصد می باشد.

از جمله دیگر مظاهر نژادپرستی در جامعه ی صهیونیستی می توان به مخالفت یهودیان غربی با دریافت کمک های خونی یهودیان فلاشا یا اتیوپیایی تبار اشاره کرد.

با این مثال ها، خودتان حساب کنید که نژادپرستی یهودیان علیه غیر یهودیان به چه شکلی است، آن هم نژادپرستی که ریشه در آموزه های هالاخا دارد و در آن، بین یهودی و غیر یهودی در تمامی عرصه های زندگی تفاوت وجود دارد و حتی حیات و زندگی یک غیر یهودی فاقد ارزش دانسته شده است.

یهودیان

یهودیان «اسرائیلی» 75 درصد از کل مجموعه ی یهودیان جهان را تشکیل می دهند و تعدادشان بالغ بر 6.22 میلیون نفر است. یهودیان به دو گروه اصلی تقسیم می شوند که شامل موارد ذیل می گردد:

1 ـ حریدیم 

گروهی از یهودیان مذهبی هستند که به عنوان یهودیان رادیکال یا اصولگرا تلقی می گردند. آنها تمام آداب دینی یهود را انجام می دهند و زندگی خود را بر اساس جزئیات شریعت یهودی تنظیم کرده اند. آنها می کوشند تا بند به بند تورات شان را در مورد «اسرائیل» به انجام برسانند.

حریدیم ها 9.9 درصد کل جمعیت یهودی موجود در اراضی اشغالی 48 را تشکیل می دهند و تعدادشان به 750 هزار نفر می رسد. شایان ذکر است که نرخ رشد جمعیت در میان حریدیم ها بسیار بالا است و به 5 درصد در هر سال می رسد.

2 ـ یهودیان غیر حریدی

65.1 درصد از یهودیان ساکن اراضی اشغالی 48 (اسرائیل) از این دسته هستند و 5.5 میلیون جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند.

مهم ترین و برجسته ترین کشورهایی که یهودیان با مهاجرت از آنها، در فلسطین جا خوش کرده اند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد ؛ البته این اطلاعات مربوط به سال 2010 و زمانی است که جمعیت یهودیان ساکن اراضی اشغالی به 5.82 میلیون نفر می رسید:

الف ـ روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق که بیشتر تعداد یهودیان از آنجا به فلسطین مهاجرت کرده اند. آنها 20.9 درصد جمعیت یهودیان ساکن اراضی اشغالی 48 (اسرائیل) را تشکیل می دهند و جمعیت شان به 1.02 میلیون نفر می رسد.

ب ـ مراکش: دومین گروه یهودیان ساکن فلسطین اشغالی را مراکشی ها تشکیل می دهند که تعداد آنها به 800 هزار نفر می رسد یعنی 15.2 درصد جمعیت «اسرائیل» از این گروه هستند.

ج ـ لهستان: 8.3 درصد جمعیت یهودیان ساکن اراضی اشغالی را لهستانی ها تشکیل می دهند و جمعیت شان به 400 هزار نفر می رسد.

د ـ عراق: یهودیان عراقی که تعدادشان به 404 هزار نفر می رسد، تشکیل دهنده ی 7.7 درصد جمعیت یهودی ساکن اراضی اشغالی می باشند.

هـ ـ رومانی: این گروه با جمعیت 351 هزار نفری خود 7.6 درصد جمعیت یهودیان ساکن اراضی اشغالی را تشکیل می دهند.

و ـ یمن: جمعیت این گروه به 295 هزار نفر می رسد که وزن جمعیتی آنها در میان یهودیان مقیم اراضی اشغالی به 4.9 درصد می رسد.

ز ـ ایران: آنها با جمعیت 236 هزار نفره ی خود، 4 درصد جمعیت «اسرائیل» را تشکیل می دهند.  

ح ـ تونس و الجزایر: یهودیانی که از این دو کشور به فلسطین مهاجرت کرده اند، با جمعیت 224 هزار نفره ی خود، 3.8 درصد جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند.

ط ـ ایالات متحده، کانادا، نیوزیلند و استرالیا: یهودیان مهاجر از این کشورها جمعیتی بالغ بر 165 هزار نفر می باشد که سهم 2.8 درصدی از جمعیت کشور جعلی «اسرائیل» را از آن خود دارند.

ی ـ آلمان و اتریش: آنها با تعداد 160 هزار نفری خود، 2.7 درصد جمعیت رژیم اشغالگر قدس را تشکیل می دهند.

ک ـ فرانسه: مهاجران یهودی که از این کشور به فلسطینی اشغالی رفته اند، جمعیتی بالغ بر 150 هزار نفر دارند و تاثیر 2.5 درصدی را در نمودار جمعیتی «اسرائیل» عهده دار هستند.

ل ـ ترکیه: آنها با جمعیت 147 هزار نفری خود، سهمی 2.5 درصدی از جمعیت یهودیان ساکن اراضی اشغالی را دارا هستند.

م ـ لیبی: مهاجران یهودی از این کشور با جمعیت 136 هزار نفره ی خود، 2.3 درصد از جمعیت یهودیان رژیم صهیونیستی را دارا هستند.

ن ـ مصر: یهودیانی که پیش از مهاجرت ساکن این کشور عربی بوده اند، با جمعیت 112 هزار نفری خود، 1.9 درصد جمعیت یهودیان ساکن فلسطین اشغالی را تشکیل می دهند.

س ـ بلغارستان و یونان: یهودیانی که از این دو کشور مهاجرت کرده اند، جمعیتی بالغ بر 97 هزار نفر دارند و وزن آنها در ترازوی جمعیتی 1.6 درصد است.

ع ـ آمریکای جنوبی: آنهایی که از این قاره مهاجرت کرده اند، با جمعیت 82 هزار نفره ی خود، سهم 1.4 درصدی را در تعداد ساکنان یهودی فلسطین اشغالی دارند.

یهودیان آرژانتینی بزرگ ترین جمعیت یهودیان مهاجر قاره ی آمریکای لاتین را تشکیل می دهند و علاوه بر آن، یکی از بزرگ ترین گروه های در حال رشد در اراضی اشغالی 48 به شمار می روند. تعداد آرژانتینی ها در حدود 50 هزار نفر هستند.

عرب ها

عرب های غیر یهودی با جمعیت 1.72 میلیون نفری خود، 20.7 درصد جمعیت ساکنان فلسطین اشغالی (اسرائیل) را تشکیل می دهند.

در میان عرب های غیر یهودی، 83 درصد مسلمان، 9 درصد مسیحی و هشت درصد دروزی هستند. عرب ها در 5 بخش اصلی در اراضی اشغالی ساکن هستند که شامل الجلیل، منطقه ی مثلث، جولان، قدس و شمال نقب.

صهیونیست ها یک تبعیض آشکار و البته در چارچوبی گسترده میان یهودیان و عرب ها اعمال می کنند. آنها تبعیض فراوانی را در زمینه ی استخدام و دادن فرصت های شغلی علیه عرب ها اعمال می کنند.

برخی صهیونیست ها معتقدند که عرب های «اسرائیلی» در مقایسه با عرب های ساکن کشورهای همجوار از وضعیت بهتری برخودارند و برخی از آنها، میزان ثروت شان از یهودیان شرقی و حریدیم ها بیشتر است. آنها می گویند تعداد مسیحیان عربی که درآمد سالیانه شان بیش از 50 هزار شیکل می رسد، به 77 درصد کل مسیحیان عرب می رسد و این در حالی است که این نسبت در مورد یهودیان شرقی به 55 درصد می رسد.

در جولای 2006، دولت صهیونیستی مناطق عربی را جزء مناطق «ای» یعنی مناطق در حال رشد اعلام کرد و از این رو، مناطق عربی می توانند از مزایای مالیاتی بهره مند باشند و این مزایا، با هدف تشویق سرمایه گذاری در این مناطق در نظر گرفته می شود.

در حالی اطلاعات فوق در مورد وضعیت عرب ها منتشر شده که روزنامه ی نیویورک تایمز آمریکا در سال 2007 اعلام کرد که حدود 53 درصد از خانواده های فقیر ساکن اراضی اشغالی 48، عرب ها هستند.

عرب ها همچنین در ارتش صهیونیستی خدمت نمی کنند به همین خاطر، نمی توانند از برخی مزایای مالی ارائه شده از سوی دولت اشغالگر قدس همچون بورسیه، مسکن و وام بهره مند شوند.

ضمنا از جمع 60 شهرک عربی موجود در اراضی اشغالی 48، سی و شش مورد با بیشترین نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و در حالی که میزان بیکاری در میان یهودیان 6.5 درصد است، میزان بیکاری در میان عرب ها به 25 درصد است که این رقم در مورد عرب های مسلمان بیشتر و در مورد عرب های مسیحی و دروزی کمتر است.

عرب های غیر یهودی ساکن اراضی اشغالی به این چند دسته تقسیم می شوند:

الف ـ فلسطینی ها

بسیاری از فلسطینی ها با وجود الحاق محل های زندگی شان به کشور جعلی «اسرائیل» باز هم حاضر به ترک فلسطین نشدند. فلسطینی ها بیشترین مجموعه ی عرب زبان موجود در اراضی اشغالی 48 را تشکیل می دهند. اکثر آنها را مسلمانان سنی و تعدادی را هم مسیحیان تشکیل می دهند. 14 درصد از عرب های فلسطینی در منطقه ی قدس شرقی ساکن هستند.

ب ـ بدوی ها

آنها در شهرها و روستاهای موجود در شمال اراضی اشغالی 48 و نیز در بخشی هایی از صحرای نقب زندگی می کنند. بدوی هایی که در صحرای نقب ساکن هستند، کوچ می کنند. آنها همچنین در روستاها و شهرهایی زندگی می کنند که دولت صهیونیستی آنها را به رسمیت نمی شناسد و به همین خاطر، برخی مواقع اشغالگران روستاهای آنها را مصادره و بدوی ها را اخراج می کنند. تعداد بدوی های ساکن صحرای نقب به حدود 210 هزار نفر می رسد.

ج ـ دروزی ها

تمام دروزی هایی که در دوره قیمومیت انگلستان بر فلسطین در این سرزمین ساکن بودند، در پی تشکیل رژیم صهیونیستی، تابعیت اسرائیلی دریافت کردند.

د ـ مارونی ها

در اراضی اشغالی 48 (اسرائیل) حدود هفت هزار مسیحی مارونی وجود دارد که تابعیت «اسرائیلی» دارند. اکثر آنها در شهر الجلیل و شهرهای حیفا، ناصره و قدس سکونت دارند.

اکثر مسیحی های مارونی همان فالانژهای لبنانی هستند که به رژیم صهیونیستی سرسپردگی داشتند و بعد از عقب نشینی این رژیم از جنوب لبنان در سال 2000، به همراه خانواده های خود به فلسطین اشغالی مهاجرت کردند. تعداد اندکی از مارونی ها نیز از بومی های شهر الجلیل هستند.

هـ ـ قبطی ها

در اراضی اشغالی 48، حدود هزار قبطی زندگی می کنند که تابعیتی اسرائیلی دارند.

دیگر ساکنان اراضی اشغالی 48

به غیر از یهودیان و عرب ها، طوایف دیگری نیز در ساختن جمعیت «اسرائیل» سهم دارند که تعدادشان به 359 هزار (4.3 درصد کل جمعیت) می رسد. عبارتند از:

الف ـ آفریقایی های عبرانی

یک طایفه ی دینی کوچک هستند که اعضای آن اعتقاد دارند که جزء ده قبیله ی گمشده ی بنی اسرائیل هستند. تعداد آنها به بیش از 5 هزار نفر می رسد و ساکن شهر دیمونا هستند. تعداد کمی از جماعت مذکور در عراد، متسبیه رامون و طبریا زندگی می کنند.

با وجود آنکه گروه مذکور خود را یهودی می دانند ؛ ولی مقامات صهیونیستی آنها را یهودی نمی دانند و معتقدند که عادات و سنت های دینی آنها با جریان سنتی یهودی سازگاری ندارد.

آفریقایی های عبرانی را همان آمریکایی های آفریقایی تبار و خانواده های شان تشکیل می دهند. این گروه در دهه ی شصت در شیکاگو زندگی می کردند و پیش از مهاجرت به فلسطین اشغالی، مدتی به لیبریا نقل مکان کردند.

ب ـ آرامی ها

در سپتامبر سال 2014 بود که دولت صهیونیستی صدها تن از شهروندان مسیحی آرامی را به عنوان بخشی از شهروندان جامعه ی خود پذیرفت.

در واقع، به رسمیت شناخته شدن مسیحیان آرامی به عنوان بخشی از جامعه ی صهیونیستی، بعد از تلاش مستمر موسسه ی مسیحی آرامی موجود در اراضی اشغالی 48 بود. سکاندار این تلاش ها افسر ارتش صهیونیستی، شادی خالول ریشو بود.

صهیونیست ها در واقع با به رسمیت شناختن آرامی های مسیحی، تمام اعضای کلیسای مسیحی شرقی سریانی در فلسطین اشغالی را به رسمیت شناخت که از جمله ی آنها می توان به کلیساهای مارونی، رومیان آرتدوکس، رومیان کاتولیک، کلیسای سریانی کاتولیکی و کلیسای سریانی ارتدوکس اشاره کرد.

ج ـ ارمنی ها

در فلسطین اشغالی حدود چهار هزار شهروند ارمنی وجود دارد که بیشتر آنها در شهر قدس به ویژه بخش موسوم به منطقه ی ارمنی ها زندگی می کنند و تعدادی اندک از آنها نیز در تل آویو و حیفا سکنی گزیده اند.

د ـ آشوری ها

در حدود 1000 آشوری در اراضی اشغالی 48 زندگی می کنند. اکثر آنها ساکن قدس و ناصره هستند. آشوری ها به زبان آرامی صحبت می کنند و از اقلیت مسیحی هستند که از سرزمین های بین النهرین قدیم به فلسطین آمده اند.

آشوری ها یک کلیسای قدیمی و مخصوص به خود در قدس دارند که با عنوان کلیسای قدیس (سنت) مرقس شناخته می شود.  

هـ ـ مهاجران و پناهندگان

حدود شانزده هزار پناهجوی آفریقایی در اراضی اشغالی 48 زندگی می کنند که اکثر آنها از اریتره، سودان، سودان جنوبی، اتیوپی و ساحل عاج هستند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارانوت مدعی است که شهر تل آویو به تنهایی 40 هزار پناهجوی آفریقایی را در خود جای داده است.

پناهجویان آفریقایی با وجود آنکه به شکل غیر قانونی وارد فلسطین اشغالی می شوند، در آنجا اقامت داشته و کار می کنند.

گفتنی است که تعداد اندکی از مهاجران را نیز افرادی تشکیل می دهند که از بوسنی، کوزوو، کردستان و کره ی شمالی آمده اند.

و ـ کارگران خارجی

در حدود 300 هزار کارگر خارجی هستند که با ویزاهای کاری موقت در اراضی 48 زندگی می کنند. کارگران خارجی بیشتر در بخش کشاورزی و ساختمان سازی فعالیت می کنند و اکثر آنها از کشورهای چین، تایلند، فیلیپین، نیجریه و آمریکای لاتین به فلسطین آمده اند.

ز ـ دیگر طوایف و قومیت ها

چند هزار چرکس هم هستند که بیشترشان در کفر کاما و ریحانیه در بلندی های جولان زندگی زندگی می کنند. بیشتر فنلاندی های مقیم فلسطین اشغالی نیز یا از دنیا رفته اند یا آنکه با یهودیان وصلت کرده اند. در حال حاضر تنها اقلیت بسیار کوچکی به نام مسیحیان فنلاندی در فلسطین اشغالی ساکن هستند.

کولی ها هم که اکثرا در دهه ی چهل و پنجاه از مناطق اروپای شرقی به فلسطین اشغالی آمده اند، در دوره ی بعد از جنگ جهانی با یهودیان وصلت داشته اند ؛ ولی با این وجود، همچنان عادات و سنت های خود را حفظ کرده اند.

ضمنا گروه های بسیار کوچک دیگری هم در فلسطین اشغالی وجود دارند که به نام ویتنامی ها و سامری ها شناخته می شوند.
نوع مطلب : دشمن شناسی، 
برچسب ها : بافت، نژادی، جامعه، صهیونیستی،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 18 مرداد 1394 :: نویسنده : فریبا ارباب مجنی
یکشنبه 18 مرداد 1394 04:55 ب.ظ
با ساخت وبلاگ در سیستم لاین بلاگ روزانه بیش از هزاران نفر بازدید داشته باشید.....
فقط کافیست مطالب خود را در لاین بلاگ نیز انتشار دهید

پس همین حالا وبلاگت رو روی لاین بلاگ بساز
www.lineblog.ir

دوستان زیادی توی لاین بلاگ وبلاگ دارن
تو هم به جمع اونا بپیوند
یکشنبه 18 مرداد 1394 01:15 ب.ظ
70% تخفیف دکمه سردست و کراوات برند Pome Dock در فروشگاه اینترنتی لباسی - تحویل یک روزه در تهران
یکشنبه 18 مرداد 1394 01:09 ب.ظ
تبادل لینک میکنی؟
یکشنبه 18 مرداد 1394 12:53 ب.ظ
سلام..خوبی؟

من بازم نظر دادم خخ !

به وب سایت ما بیاین و از پست هامون بازدید کنین نظر بذارین!

بازم مطلب بذار !

یه دنیا تشکـــــــــــــر و سپاس

مدیر www.biomarshal.ir
فریبا ارباب مجنیسلام
خیلی ممنون
بازم؟؟؟؟؟
چشم حتما سرمیزنم
یکشنبه 18 مرداد 1394 12:53 ب.ظ
سلام..خوبی؟

من بازم نظر دادم خخ !

به وب سایت ما بیاین و از پست هامون بازدید کنین نظر بذارین!

بازم مطلب بذار !

یه دنیا تشکـــــــــــــر و سپاس

مدیر www.biomarshal.ir
یکشنبه 18 مرداد 1394 12:53 ب.ظ
سلام..خوبی؟

من بازم نظر دادم خخ !

به وب سایت ما بیاین و از پست هامون بازدید کنین نظر بذارین!

بازم مطلب بذار !

یه دنیا تشکـــــــــــــر و سپاس

مدیر www.biomarshal.ir
یکشنبه 18 مرداد 1394 12:41 ب.ظ
سلام..خوبی؟

من بازم نظر دادم خخ !

به وب سایت ما بیاین و از پست هامون بازدید کنین نظر بذارین!

بازم مطلب بذار !

یه دنیا تشکـــــــــــــر و سپاس

مدیر www.biomarshal.ir
یکشنبه 18 مرداد 1394 12:41 ب.ظ
سلام..خوبی؟

من بازم نظر دادم خخ !

به وب سایت ما بیاین و از پست هامون بازدید کنین نظر بذارین!

بازم مطلب بذار !

یه دنیا تشکـــــــــــــر و سپاس

مدیر www.biomarshal.ir
یکشنبه 18 مرداد 1394 12:35 ب.ظ
وبلاگت خیلی خوشگل و پرمحتوا بود خیلی خوشم اومد ازش به وبلاگ من هم سر بزن راهکارهای جدیدی دارم برای افزایش بازدید دارم آخه بازدیدت خیلی کمه برای این وبلاگ واقعا حیفه به امید دیدار دوست عزیز
فریبا ارباب مجنیمرسی عزیزم
آرههههههههه خیییییلیییییییی کمه
یکشنبه 18 مرداد 1394 12:33 ب.ظ
قدر جیز هایی که دارید رو بدونید،
قبل از اینکه تبدیل بشن به چیز هایی که داشتید!
فریبا ارباب مجنیممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


سلام دوستان عزیز
امیدوارم این وبلاگ براتون مفید و موثر واقع گردد

مدیر وبلاگ : فریبا ارباب مجنی
نظرسنجی
نظرتون در مورد مطالب وبلاگ چیه؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

دریافت کد :: صدایاب